รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในงาน MBS Festival 2012 ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวแทนนักเรียน ได้แก่ ๑. นายมงคล ชนะดี ๒. นายกฤษดา อินศิริ ๓.นายจตุรานนท์ ทะยอมใหม
   
 • ศิษย์เก่าโรงเรียน : โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 • จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • สถานที่ทำงาน ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด กศจ.ชัยภูมิ ปี 2561

 

 
 
   
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS : phpnuke โครงการบันไดสู่นักพัฒนามืออาชีพ ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ตัวแทนนักเรียน ได้แก่ ๑. นายศุภชัย ใจใหญ่ ๒. นายธนาธิป ดวงไข ๓.นายธีรภัทร สมสวย
   
 • ศิษย์เก่าโรงเรียน : โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • สถานที่ทำงาน ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 
     
 
   
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในงาน MBS Festival 2012 ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวแทนนักเรียน ได้แก่ ๑. นายมงคล ชนะดี ๒. นายกฤษดา อินศิริ ๓.นายจตุรานนท์ ทะยอมใหม
   
 • ศิษย์เก่าโรงเรียน : โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 • จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
     
 
   
รางวัลชนะเลิศ การตัดต่อวิดีโอ ระดับ ม.ปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ตัวแทนนักเรียน ได้แก่ ๑. นายชัยยศ จาระเทศ
   
 • ศิษย์เก่าโรงเรียน : โรงเรียนประชาพัฒนา จังหวัดมหาสารคาม
 • จบการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • สถานที่ทำงาน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 
     
 
   
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS : phpnuke โครงการบันไดสู่นักพัฒนามืออาชีพ ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ตัวแทนนักเรียน ได้แก่ ๑. นายศุภชัย ใจใหญ่ ๒. นายธนาธิป ดวงไข ๓.นายธีรภัทร สมสวย
   
 • ศิษย์เก่าโรงเรียน : โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • สถานที่ทำงาน ครู โรงเรียนบ้านนาแก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 
 
จำนวนผู้เข้าชมHit Counterเริ่มนับวันที่ 21 กรกฎาคม 2554